Preventieve gezondheidscheck

Bij de jaarlijkse vaccinatie bieden wij u de mogelijkheid om uw paard nader te laten onderzoeken. Dit houdt in dat wij een uitgebreid algemeen lichamelijk onderzoek alsmede een gebitscheck uitvoeren. Naar aanleiding hiervan kan er een afspraak worden gemaakt voor eventuele uitgebreide gebitsbehandeling.

Verder kunt u ervoor kiezen om dit lichamelijk onderzoek uit te breiden met een bloedonderzoek en een mestonderzoek.

Met behulp van het bloedonderzoek kunnen afwijkingen eerder worden vastgesteld waardoor een eventuele behandeling eerder kan worden ingezet. Dit maakt de kans op een succesvolle behandeling groter en de duur van de behandeling vaak ook korter.

Hierbij wordt de functie van de organen nagekeken en het aanwezig zijn van ontstekingen.

Met behulp van het mestonderzoek wordt gekeken welke soort wormen er aanwezig zijn en hoeveel. Hierdoor kan gericht worden ontwormd, waardoor ook weer de kans op resistentie tegen de bestaande wormmiddelen verminderd wordt.

Graag horen wij bij het maken van de afspraak of u van dit pakket gebruik wilt maken omdat we dan de benodigde spullen, zoals gebitsmaterialen kunnen meenemen en voldoende tijd voor u kunnen inplannen.